Cottage info
Center Parcs Erperheide

Français

Welkom

Namens het gehele Center Parcs team heet ik u van harte welkom op Erperheide.

Op deze site vindt u alle specifieke informatie over uw cottage, van handleidingen tot het volledige cottage-ABC.

Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar om u een onvergetelijke tijd te bezorgen op ons park.

Met vriendelijke groet

Jean Jonkers

General Manager
Center Parcs Erperheide

 

 

 

 

 

U kunt ons bereiken via volgende telefoonnummers.

 

Receptie

011 61 62 63

WhatsApp (24/7)

0470 89 11 38

Noodgevallen

080 09 62 64

Wilt u op de dag van vertrek...

…linnen en handdoeken in de groene zak stoppen

…het afval sorteren (restafval, PMD, glas, papier/karton en GFT) en in de containers op het park deponeren. 

…de propere vaat uit de vaatwasser halen

…het meubilair terug op de juiste plek zetten

…de inventaris terug op de juiste plaats zetten

…de cottage uiterlijk om 10.00 uur verlaten en de bracelet inleveren in de daarvoor bestemde boxen bij het uitrijden van het park

…onze enquête invullen

BEDANKT!
Namens alle medewerkers van het Housekeeping Team.

Handleidingen

TV

1Info Kanaal 1
2Info Kanaal 2
3één HD
4Canvas HD
5Ketnet
6VIER HD
7VIJF HD
8VTM HD
9VTM2 HD
10VTM4 HD
11VTM3
12KanaalZ
13Actua TV
14TV Limburg
15La Une HD
16La Deux HD
17La Trois
18Arte Belgique
19AB3
20RTL TVI HD
21Plug RTL
22NPO 1
23NPO 2
24NPO 3
25TF1 HD
26France 2
27France 3
28NDR
29WDR
30ARTE
31TV 5 Europe
32FOX
33Center Parcs
34Center Parcs
35BBC FOUR
36SLAM! TV
37Baby tv
38Duck tv
39SBS 9
40MTV Music 24
41Nick Toons
42Nick Junior
43E! entertainment
44RTL Lounge
45
SAT 1
46 

ABC

Activities Gift Vouchers

Autoluw park

Omdat Erperheide een autoluw park is, is het niet toegestaan om buiten de wisseldagen de auto te gebruiken op het park. Op de wisseldagen geldt dat kinderen en voetgangers altijd voorrang hebben op het overige verkeer (ook fietsers moeten voorrang verlenen).

De toegestane snelheid is 15 km/h. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de aankomstdag dient u de auto na het uitladen op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de vertrekdag kunt u de auto weer ophalen om in te laden.

Aqua Mundo 

Onze Aqua Mundo is dagelijks geopend van 10:00u tot 21:00u.  

Apotheken

Indien u een arts nodig heeft, kunnen wij voor u een afspraak maken bij een huisarts. U kunt hiervoor naar de receptie gaan of bellen op telefoonnummer 011 –  61 62 03. Hier kan u tevens info verkrijgen omtrent een apotheek. 

Friends Voordelen

Indien u recht heeft op Friends voordelen, ontvangt u vier vouchers die automatisch aan uw armband worden toegevoegd. Eén voucher geeft recht op het Friendscadeau dat u kunt ophalen in de Shop&Smile Kids & Home. Met de 3 overige vouchers ontvangt u 10% korting op Enrico Benetti tassen en Ty knuffels in de Shop&Smile Kids & Home en 10% korting op zwemkleding in de Shop&Smile Fashion Aqua Beauty

Geldautomaat

U kunt contant geld afhalen/pinnen in de Market Dome. De geldautomaat bevindt zich tussen het Grand Café en de ingang van restaurant Evergreenz. 

Geluidsoverlast

Bij verstoring van uw vakantierust kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer 011 – 61 62 63.

Gevonden/verloren voorwerpen

Hebt u een voorwerp gevonden? Deze kan u steeds binnenbrengen aan de receptie van het park. 

Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het 1 maand bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie of belt u het telefoonnummer 011 – 61 62 63.

Haardroger

Op Erperheide treft u in de Vip en Premium Cottages een haardroger aan. Mocht u een comfort cottage hebben en er ook gebruik van willen maken, dan kunt u een haardroger bij de receptie afhalen tegen een waarborg van €20.

Huisdieren

In de Market Dome en de Baluba zijn huisdieren niet toegestaan. Wij hebben hondenkennels ter beschikking die u kunt huren bij de Receptie. U betaalt een waarborg van €20 voor de sleutel. 

Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw huisdier op het park altijd aangelijnd zijn.

In de buurt van uw cottage bevindt zich een hondentoilet.

Informatie

Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 011 – 61 62 63. Ook kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze receptie. Verder zijn wij actief op Facebook en kunt u de Center Parcs app downloaden.

Kluisje (premium en VIP cottage)

Het elektronisch kluisje vindt u in de kast van de slaapkamer en werkt via een zelfgekozen cijfercombinatie. We raden u aan dit kluisje te gebruiken om uw waardevolle voorwerpen in op te bergen.

Instructies vindt u terug via de knop ‘Handleidingen’. 

Milieu

Center Parcs besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. U kunt ons meehelpen door uw afval te scheiden en zuinig om te gaan met energie. Op de parkplattegrond kunt u de locaties van de containers raadplegen.

Noodgevallen

Noodgevallen kan u melden onder het alarmnummer  080 – 09 62 64.

Park-& Huisreglement

De park- en huisregels kunt u bij onze receptie afhalen. Deze vindt u ook terug onderaan deze pagina.

Post

De voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie.

Reserveren restaurant / cottage delivery

Reserveren voor de Fuego en de Evergreenz is verplicht.

Het reserveren van een tafel of een arrangement kan u telefonisch  op      011 –  61 62 63 of via de CenterParcs App.

Indien u gebruik wil maken van onze cottage delivery service kan u zich wenden tot een medewerker van de Daily Foodstore. 

Roken

Wij zouden het op prijs stellen als u op het terras en niet in de cottage zou willen roken.

Rolstoeltoegankelijkheid

De Aqua Mundo is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is een speciale ingang, bij de receptie kan u de toegang bekomen via uw bracelet. Er is een mindervalidetoilet en een helling bij het bad.

U kan met een aangepaste rolstoel (te verkrijgen bij de badpost) naar het golfslagbad.

Vertrekdag

U dient de cottage op de vertrekdag om 10.00 uur (12u00 op zondag) te verlaten. U kan vanaf 7.00 uur het park oprijden. De slagbomen zijn dan reeds geopend. 

De bracelets kunt u deponeren bij het uitrijden van het park in de daarvoor bestemde sleutelbox.

 U heeft de armband wel nog nodig als u op vertrekdag activiteiten of
faciliteiten geboekt heeft. Deponeer de armband in dat geval dus pas in de box bij het verlaten van het park.

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de groene zakken te doen en deze in de inkomhal te leggen.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers (zie parkplattegrond). 

Wasserette

Naast de Receptie bevindt zich een wasserette. Uw was wordt daar voor u gewassen en eventueel gedroogd. 

Openingstijden zijn te vinden in de CenterParcs App.

Wi-Fi

Er is wireless toegang tot internet in de cottage. Hiervoor dient u geen code te gebruiken.  

Zoover

Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond op Zoover, Facebook,  of Tripadvisor

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van  Center Parcs.

 1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
 2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekende n aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegen schade vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 5. Verhuurster heeft te alle tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.
 6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
 7. Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico
 8. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan 2 wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het park worden gestald.
 9. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster, overeenkomstig de bedoeling van dit reglement –zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster- stipt na te komen.
 10. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 11. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
 12. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in daarvoor bestemde containers te deponeren.
 13. Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stip na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 14. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.
 15. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik faciliteiten e.d..
 16. Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.
 17. Verhuurster heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 18. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 19. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
 20. De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan financiële consequenties verbinden.
 21. In de slaapvertrekken van de cottages overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 22. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het rechtvoor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

WiFi op Center Parcs Erperheide

Inloggen op een Smartphone of Tablet met Android

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Open uw Internet browser . Hier wordt nu de WiFi portal getoond. Als u deze niet ziet, probeer dan eens te browsen naar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hierna wordt u automatisch doorverwezen naar de KPN WiFi portal.
 4. Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 5. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), open dan opnieuw uw Internet browser. Als hier de HotSpots portal wordt getoond, kunt u de inloggegevens opnieuw invoeren; de smartphone maakt automatisch verbinding met het KPN WiFi netwerk.

App

 1. Selecteer de applicatie ‘HotSpots’.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm. Selecteer ‘Instellingen’ en schakel dan WiFi in.
 6. Als een KPN WiFi HotSpot beschikbaar is binnen het bereik, dan zal uw apparaat hiermee verbinden.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), dan zal deze automatisch herstellen.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Inloggen op een Apple (iPad, iPod of iPhone)

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Het apparaat is dan verbonden met het WiFi netwerk. Hierna verschijnt er automatisch een pop-up (Captive Portal) met de inlogportal. Wanneer de Captive Portal niet verschijnt, opent u uw Internet browser en opent u daar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 4. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Dan kunt u WiFi opnieuw uit en weer inschakelen en de Captive Portal pop-up gebruiken. Ook hier kan het ‘netwerk vergeten’ helpen.

App

 1. Ga naar het startscherm. Selecteer de HotSpots app.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm van uw apparaat. Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘WiFi’.
 6. Als een KPN HotSpot beschikbaar is binnen het bereik van het apparaat, dan verschijnt deze in de lijst met gevonden netwerken. Selecteer het ‘KPN’ netwerk. Uw apparaat zal nu verbinden met de KPN WiFi HotSpot.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Opent u dan opnieuw de app en het apparaat zal automatisch weer verbinding maken met het KPN netwerk.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Vier tips voor als inloggen niet direct lukt:

 1. Leeg uw browser cache. Dit kunt u doen middels de instellingen van uw browser. Eenmaal in uw instellingen menu van uw browser, kiest u voor het wissen van uw geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
 2. U kunt uw device opnieuw opstarten.
 3. U kunt bij uw WiFi instellingen, ‘KPN’ netwerk vergeten en dan opnieuw verbinding maken.
 4. Ook kunt u de app stoppen en opnieuw opstarten, wanneer u gebruik maakt van de HotSpots app.

Tips voor veiliger internet via een WiFi HotSpot

KPN doet er alles aan om onze HotSpots zo veilig mogelijk te maken. Toch bestaan er nog steeds risico’s. Vanwege het gebruikersgemak zijn KPN WiFi HotSpots namelijk open WiFi netwerken. De volgende tips verhogen uw veiligheid:

 • Check of u echt op de portal van KPN HotSpots inlogt door het adres en het security certificaat te controleren, door op het ‘slotje’ in de adresbalk te klikken. Mocht de site niet over een geldig security certificaat beschikken zal er een waarschuwing getoond worden en geen ‘slotje’ in beeld komen.
 • Een https site is beveiligd en versleutelt vertrouwelijke gegevens. Let daarom op de ‘s’ in https.
 • Kijk of de doorverwijzing naar het juiste webadres is (bijv. www.kpn.com i.p.v. www.kqn.com).
 • Voor sites die niet met https te bereiken zijn, kan een VPN (virtual private netwerk) opgezet worden. Dit is als het ware een verkeerstunnel. Verkeer kan hierdoor (bijna) niet ingelezen worden door eventuele hackers, en dus veiliger verstuurd worden. Als een device een VPN heeft opgezet, zal een app hier ook zijn verkeer overheen sturen.
 • Voer regelmatig updates uit van het besturingssysteem (bijv. de nieuwste Android versie) om zo over de laatste versie te beschikken.
 • Firewall moet ingeschakeld zijn en virusscanner actief (bijv. KPN Veilig).

Let op
Inloggen via de portal van KPN HotSpots geeft geen extra beveiliging voor het internetverkeer na het inloggen.

Wat doet KPN HotSpots voor de veiligheid?

KPN HotSpots verkeer wordt ten opzichte van een eigen WiFi connectie anders verwerkt: publiek verkeer wordt via een apart netwerk afgehandeld. Verder zijn alle handelingen op de portal (zowel het inloggen als het betalen) https beveiligd. Mensen die met hetzelfde HotSpots netwerk zijn verbonden, kunnen elkaar niet zien. En inkomend verkeer naar uw apparaat (van buitenaf geïnitieerd) wordt niet toegestaan door KPN HotSpots. Bovendien testen wij de veiligheid van de portal regelmatig.

Zó gebruikt u KPN WiFi met een veilige VPN verbinding!

VPN verbinding opzetten Android: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
 2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
 3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
 6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN.
 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
 8. U kunt nu verbinden met de VPN.

VPN verbinding opzetten iOS: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > VPN’.
 2. Selecteer ‘voeg VPN configuratie toe…’ (Dit hoeft u eenmalig te doen, hierna zijn de instellingen hiervoor opgeslagen).
 3. Selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en bij server: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. RSA SecureID dient uit te staan, de gebruikersnaam is: vpn en het wachtwoord is: kpn
 6. Het ‘Coderingsniveau’ moet op ‘Automatisch’, ‘Stuur alle verkeer’ moet aan en de ‘Proxy’ moet uit.
 7. Wanneer u deze instellingen heeft ingevoerd, kiest u voor ‘Gereed’. U keert terug naar het VPN scherm.
 8. In dit VPN scherm kunt u bij ‘VPN Configuraties’ de VPN aan zetten. U bent nu verbonden via VPN.

Heeft u hulp nodig?
Kijk voor meer informatie op kpn.com/hotspots, stel uw vraag bij de  receptie of neem contact op met onze Servicedesk. Indien u nationaal belt vanaf uw locatie neemt u contact op met het nummer van uw land. LET OP! Uw aanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Frankrijk (0800) 90 78 23
Duitsland (0800) 187 30 04
Nederland (0800) 04 14
België (0800) 704 24

Belt u internationaal vanaf uw locatie, gebruik dan +31 88 46 87 768. De servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar en meertalig.

Omgeving

Duinengordel

Ten zuidoosten van Center Parcs Erperheide, verspreid over 4 gemeenten, ligt Duinengordel, een veelzijdig natuurpark door de combinatie van avontuur en topnatuur. Je vindt er de Oudsberg, de hoogste landduin van het land en heerlijke landschappen met bossen, heide en vennen. Je kan er op eigen houtje op pad via bewegwijzerde routes (gratis). Maar beter is om te kiezen voor een expeditie onder begeleiding van een gids. 

Gelieve rekening te houden met een reistijd van 25 minuten.

Bosland

Wandelen

Ontdek het gloednieuwe Bosland wandelnetwerk! Dit wandelnetwerk strekt zich uit over verschillende Boslandgemeenten en verbindt de bekende wandelgebieden met nieuw te ontdekken plekjes in Bosland. Meer dan 70% van de routes loopt over rustige zandwegen! Stel zelf je wandelroute samen of kies voor een suggestielus. Dankzij het wandelnetwerk geniet je gegarandeerd van het prachtige landschap!

 Fietsen

Fietsen door de Bomen is een iconische fietsbrug die je laat fietsen tussen de kruinen van de bomen in Bosland. Deze innovatieve fietsbeleving kadert in de strategie om een extra belevingslaag op het Limburgse fietsroutenetwerk te leggen. Het fietsroutenetwerk is dan ook Limburgs’ grootste toeristische troef!

Duurzaamheid

Trots! Alle parken hebben het Green Key-keurmerk

Wat is de Green Key
De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die de hoogste normen bereiken op het gebied van groen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het keurmerk laat zien dat het bedrijf er graag alles aan doet om de druk van het bedrijf op het milieu te minimaliseren. Het certificaat kent drie niveaus: goud, zilver en brons. Hoe meer milieuvriendelijke maatregelen een bedrijf neemt, hoe hoger het niveau. Met trots kunnen wij melden dat ál onze parken het Green Key-Keurmerk hebben. Sterker nog: acht van onze Nederlandse parken dragen zelfs het Green Key Goud Certificaat , het hoogst mogelijke niveau. 

Wat merk je zoal van Green Key in onze parken? 

 • Als je gaat shoppen in de Market Dome, krijg je geen plastic tasjes meer. Je krijgt er een van papier, maar we hebben ook mooie herbruikbare tassen.
 • We doen aan waterbesparing, zonder dat je inlevert op comfort. Er komt minder water uit de kraan (op dit punt hebben wij als Port Zélande dispensatie gekregen omdat dit in de nabije toekomst op een duurzame wijze geregeld gaat worden) en het spoelschema van de filters in het zwembad is aangepast.
 • In onze winkels vind je veel Fairtrade, biologische en lokale producten. 
 • Om te kunnen recyclen, is het belangrijk om afval te sorteren. Daarvoor vragen we je ook jouw hulp in onze parken: doe glas in de glasbak, papier in de papierbak, plastic in de plasticbak… nou ja, je snapt het wel.
 • Voor elk park is er een fauna- en florabeheersplan opgesteld. Zo zorgen we voor een rijke biodiversiteit én mooie natuur waar je van kunt genieten.
 • Door leuke activiteiten te organiseren met natuur als onderwerp, word je op vakantie vanzelf bewust van het belang van een duurzame wereld.
 • Natuurlijk spelen ook al onze medewerkers een belangrijke rol. Ze krijgen trainingen om zo ‘groen’ mogelijk te werken.
 • In je cottage hangt een slimme thermostaat: als je een tijd lang niet ‘thuis’ bent, gaat de temperatuur vanzelf wat omlaag.
 • We gebruiken zoveel mogelijk duurzame energie. Die kopen we óf die maken we zelf, met zonnecollectoren, houtkachels of door op grote diepte warm water aan te boren.
©Copyrights Center Parcs Port Zélande | CONCEPTERIJ